Ukrainska krisens effekter på affärsgruppen KWH Logistics

KWH Logistics och företagen som hör till affärsgruppen fördömer Rysslands agerande i Ukraina. Vi vill uttrycka vår djupaste sympati till ukrainarna som drabbas och lider av kriget.

Krisen har också påverkat vår verksamhet. Sanktionerna har delvis påverkat transitotrafiken som Rauanheimo sköter. Hanteringen av järnpellets från Ryssland har p.g.a. dem avbrutits i Karleby. Rauanheimo har startat samarbetsförhandlingar för att göra justeringar som kommer att gälla för personalen i Karleby.

Krisens inverkan på andra bolag och logistikkedjor beror på eventuella nya sanktioner eller bojkotter. Situationen har vissa indirekta effekter på nästan hela vår verksamhet. Våra tjänster påverkas också av beslut från företag och rederier som bedriver handel i Ryssland. Dessutom kan det förekomma förändringar i transportkapacitetens tillgänglighet, tidtabeller och rutter jämfört med normala förhållanden.

För egen del följer vi situationen noga. Tilläggsinformation om krisens inverkan på KWH Logistics som helhet ges av gruppchefen Joakim Laxåback.