Kompetent personal och modern transport- och hanteringsutrustning ligger som grund för kvaliteten och kostnadseffektiviteten för vårt arbete .

Vi strävar till att försäkra oss och er om att det alltid är ett engagerat och kunnigt team som tar sig an alla Adolf Lahtis arbeten, och att de har tillgång till verktyg som uppfyller nutidens och kundens krav. Tack vare vår mångsidiga maskinpark kan vi utföra såväl små som stora uppdrag noggrannt och i enlighet med kundens önskemål. Vi har för tillfället över 200 maskiner i vår maskinpark.