Personalnytt

Kalle Auvinen har utnämnts till servicechef inom Södra Finlands område vid Oy Adolf Lahti Yxpila Ab fr.o.m. 18.1.2021. Till hans ansvarsområde hör att organisera servicefunktionerna samt att fungera som montörernas…

Sociala Medier