Personalnytt

Skogsbruksingenjör, Mika Lepänjuuri har valts till Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s nya regiondirektör fr.o.m. 15.06.2021 då Matti Alanen tar sig an nya utmaningar. Mikas ansvarsområden blir Mellersta och Östra Finland.…

Sociala Medier