Personalnyheter

  PEKKA PÖLLÄNEN BLIR NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR ADOLF LAHTI YXPILA Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s nuvarande verkställande direktör Joakim Laxåback blir affärsgruppschef för KWH Logistics och verkställande direktör för Oy Backman-Trummer Ab 1.3.2021. Pekka Pöllänen, skogsbruksingenjör YH, har valts till ny verkställande direktör för…

Sociala Medier