Backman Trummer Group

Nyheter

Personalnytt

Skogsbruksingenjör (YH) Pekka Pöllänen har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till försäljningsdirektör för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Pöllänen är medlem i ledningsgruppen och till hans ansvarsområden hör försäljning och marknadsföring av tjänster samt tillväxten inom nya marknadsområden. Han har över 20 års  erfarenhet av virkesanskaffning och skogsbruk samt tillhörande logistik och dess utveckling. Pöllänen har senast fungerat som resurschef vid UPM […]

Personalnytt

Skogsbruksingenjör Antti Ylitalo (33) har utnämnts till projektchef vid Adolf Lahti fr.o.m. 15.8.2016. Till Anttis uppgifter hör att leda, utveckla och driva maskinentreprenader hos våra kunder samt fungera som operativ säljare av våra tjänster. Han har tidigare varit anställd vid Stora Enso Metsä där han fungerat som skogsexpert för Österbottens anskaffningsregion med ansvar för försäljning […]

Adolf Lahti ansvarar för virkeshanterigen vid UPM:s farbriker i Jakobstad

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab som hör till Backman-Trummer-koncernen ansvarar från och med årsskiftet för hela massaveds- och flishanteringen vid UPM-Kymmenes fabriker i Jakobstad. Avtalet vanns i hård konkurrens mellan de stora aktörerna inom branschen och omfattar hantering, lagring och matning av massaved, flis och sågspån i fabrikernas processer. Dessutom omfattar det transport av biprodukterna […]

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab del av Backman-Trummer Group