Personalnytt

Skogsbruksingenjör (YH) Pekka Pöllänen har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till försäljningsdirektör för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Pöllänen är medlem i ledningsgruppen och till hans ansvarsområden hör försäljning och marknadsföring av tjänster samt…

Sociala Medier