Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en modern aktör inom maskineribranschen, som erbjuder heltäckande logistik- och maskinservicetjänster för gruvbranschen, industrin och handeln. Vi utför såväl mindre som större uppdrag med precision och utgående från kundens krav.

Vi är en del av den internationella KWH-koncernen. Tillsammans med Oy M. Rauanheimo Ab sammanlänkar vi sjö- och landsvägsfrakter och fabriks- och gruvindustritjänster till en fungerande helhet som ökar lönsamheten för våra kunders verksamhet.

Ifråga om gods som skall transporteras via hamnar utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar genom att förena vårt egna kunnande och våra hamnoperatörers gedigna erfarenhet med lands- och järnvägstransporter. Genom vårt breda nätverk av samarbetspartners har våra kunder tillgång till mycket konkurrenskraftiga lösningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Läs mer om våra tjänster eller ta kontakt med vår kunniga personal.

Nyckeltal 2018

20

Omsättning MEUR

15

Verksamhetsorter

110

Personal

200+

Maskiner

Nyheter

Beredskap inför coronaviruset

Vi följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset COVID-19 i vår bolag och strävar till att med förebyggande åtgärder minska virusets eventuella inverkan på vår verksamhet. Vi fäster speciellt uppmärksamhet…