Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en modern aktör inom maskineribranschen, som erbjuder heltäckande logistik- och maskinservicetjänster för gruvbranschen, industrin och handeln. Vi utför såväl mindre som större uppdrag med precision och utgående från kundens krav.

Vi hör till KWH Logistics affärsgrupp. Tillsammans med Oy M. Rauanheimo Ab sammanlänkar vi sjö- och landsvägsfrakter och fabriks- och gruvindustritjänster till en fungerande helhet som ökar lönsamheten för våra kunders verksamhet.

Ifråga om gods som skall transporteras via hamnar utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar genom att förena vårt egna kunnande och våra hamnoperatörers gedigna erfarenhet med lands- och järnvägstransporter. Genom vårt breda nätverk av samarbetspartners har våra kunder tillgång till mycket konkurrenskraftiga lösningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Läs mer om våra tjänster eller ta kontakt med vår kunniga personal.

Nyckeltal 2020

23

Omsättning MEUR

17

Verksamhetsorter

120

Personal

300+

Maskiner

Nyheter

Personalnytt

Olli Oksanen är utnämnd till Adolf Lahtis HSEQ-chef från och med 1.8.2023. Ollis arbetsbeskrivning omfattar uppföljning och rapportering av Adolf Lahtis HSEQ-indikatorer, allmän ledning och utveckling av arbetssäkerhet och kvalitet…