Backman Trummer Group

Adolf Lahti

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en modern aktör inom maskineribranschen, som erbjuder heltäckande logistik- och maskinservicetjänster för gruvbranschen, industrin och handeln. Vi utför såväl mindre som större uppdrag med precision och utgående från kundens krav.

Vi är en del av den internationella KWH-koncernen. Tillsammans med Oy M. Rauanheimo Ab sammanlänkar vi sjö- och landsvägsfrakter och fabriks- och gruvindustritjänster till en fungerande helhet som ökar lönsamheten för våra kunders verksamhet.

Ifråga om gods som skall transporteras via hamnar utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar genom att förena vårt egna kunnande och våra hamnoperatörers gedigna erfarenhet med lands- och järnvägstransporter. Genom vårt breda nätverk av samarbetspartners har våra kunder tillgång till mycket konkurrenskraftiga lösningar.

Personalnytt

Skogsbruksingenjör (YH) Pekka Pöllänen har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till försäljningsdirektör för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Pöllänen är medlem i ledningsgruppen och till hans ansvarsområden hör försäljning och marknadsföring av tjänster samt tillväxten inom nya marknadsområden. Han har över 20 års  erfarenhet av virkesanskaffning och skogsbruk samt tillhörande logistik och dess utveckling. Pöllänen har senast fungerat som resurschef vid UPM […]

Personalnytt

Skogsbruksingenjör Antti Ylitalo (33) har utnämnts till projektchef vid Adolf Lahti fr.o.m. 15.8.2016. Till Anttis uppgifter hör att leda, utveckla och driva maskinentreprenader hos våra kunder samt fungera som operativ säljare av våra tjänster. Han har tidigare varit anställd vid Stora Enso Metsä där han fungerat som skogsexpert för Österbottens anskaffningsregion med ansvar för försäljning […]

Arbetsplatsannons

Vi söker en försäljningsinriktad Projektchef

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab del av Backman-Trummer Group