En flexibel och snabb mångsysslare

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en mångsysslare som erbjuder tjänster till bl.a. gruvbranschen, industrin och handeln. Vi utför allt från olika fabrikstjänster till jordbyggnad och underhållningsarbeten.

Från oss får ni snabbt hjälp för era små eller stora behov. Stark kompetens och modern teknik i kombination med traditionell kundbetjäning och ansvarskännande garanterar att ni blir nöjda.

Våra starkaste sidor är:

  • lättillgängliga tjänster
  • en erfaren och yrkesskicklig personal
  • den nyaste utrustningen och de nyaste lösningarna inom hanteringsteknik
  • kundmedvetenhet och betjäningsanda
  • konkurrenskraftiga priser
  • ett brett närverk av samarbetspartners

Adolf Lahtis historia

Uleåborgsbon Adolf Lahtis namn förknippades med logistikbranschen redan år 1927. Då grundade han tillsammans med Karlebybon och sjökaptenen David Eklöf skeppsmäklar- och speditionsbolaget Adolf Lahti & Co. 1931 sålde Lahti sin del av företaget, och det slogs ihop med lastningsföretaget som grundats av samma herrar. Verksamheten fortsatte under namnet Adolf Lahti & Co Yxpila Ltd D. Eklöf Oy, tills man gick tillbaka till namnet Adolf Lahti & Co efter att Eklöf dragit sig ur verksamheten. Drygt fyra decennier senare övergick företaget i Oy M. Rauanheimos ägo.

Grunden för de tjänster Adolf Lahti erbjuder i dagsläget ligger i Kokkolan Lastaus Oy, vars rötter sträcker sig tillbaka till åttiotalet. Verksamheten, som börjat med en hjullastare, expanderade till att innefatta allt flera tjänster som t.ex. bulkhantering, fabrikstjänster, jordbyggnad och underhållsarbeten. Oy Backman-Trummer Ab köpte företagets maskinpark och firmanamn i april 2009.

2012 återtog det snabbt växande företaget det anrika namnet Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

År 2016 utvidgades verksamheten till Kotka och Varkaus och ett kontor öppnades i Jyväskylä.

Sedan augusti 2017 sköter Adolf Lahti hanteringen av cellulosa vid Metsä Fibres fabrik i Äänekoski. Entreprenaden innefattar även hamnoperationer i samarbete med systerbolaget Oy M. Rauanheimo Ab samt järnvägstransporter från fabriken till hamnen i samarbete med VR Transpoint.

Nyckeltal 2023

32

Omsättning MEUR

26

Verksamhetsorter

170

Personal

400

Maskiner