Ukrainan kriisin vaikutukset KWH Logistics liiketoimintaryhmään

KWH Logistics liiketoimintaryhmä siihen kuuluvine yrityksineen tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet. Osoitamme syvää myötätuntoa sodan kärsimyksiä kohdanneille ukrainalaisille.

Kriisi on vaikuttanut myös liiketoimintaamme. Pakotteet ovat kohdistuneet osittain myös Rauanheimon hoitamaan transitoliikenteeseen. Venäläisen rautapelletin käsittely on sen johdosta keskeytetty Kokkolassa.  Rauanheimo on käynnistänyt sopeutusten toteuttamiseksi YT-neuvottelut, joiden kohteena on yhtiön Kokkolan toimipisteen henkilökunta.

Kriisin vaikutukset muihin liiketoimintoihin ja logistiikkaketjuihin riippuvat mahdollisista uusista pakotteista sekä boikoteista. Tilanteella on jonkinlaisia välillisiä vaikutuksia lähes kaikkeen toimintaamme. Venäjänkauppaa käyvien yritysten sekä varustamoiden omat päätökset vaikuttavat myös meidän palveluumme. Lisäksi kuljetuskapasiteetin saatavuudessa, aikatauluissa ja reitityksissä voi esiintyä muutoksia normaaliolosuhteisiin nähden.

Seuraamme omalta osaltamme tilannetta tarkkaan. Lisätietoja kriisin vaikutuksista koko KWH Logisticsin osalta antaa liiketoimintaryhmän johtaja Joakim Laxåback.