Junnikkala, Rauanheimo och Adolf Lahti inleder samarbete i Uleåborgs hamn

I slutet av 2022 ordnade Junnikkala ett anbudsförfarande för den nya logistikverksamheten vid Uleåborgs sågverk. På basis av konkurrensutsättning valdes Rauanheimo till sågverkets produktlogistikpartner med ett flerårigt kontrakt. Avtalet omfattar verksamhet vid sågverket, produkttransporter från sågverket till hamnen och alla hamntjänster i Uleåborg. Verksamheten vid sågverket och transporterna till hamnen sköts av Adolf Lahti, som tillhör samma affärsgrupp KWH Logistics som Rauanheimo.

Vi söker ett företag som vår partner som har kunskapen och förmågan att hantera sågverkets produktlogistik som helhet

Sågverkets produktlogistik som helhet

”Vi söker ett företag som vår partner som har kunskapen och förmågan att hantera sågverkets produktlogistik som helhet, från slutet av produktionslinjen hela vägen till internationella transporter. Med valet av Rauanheimo får vi tillgång till KWH Logistics service- och kompetenspotential i Uleåborg och i hela Finland. Rauanheimos önskan att utveckla logistiken för sågade trävaror på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt spelade en viktig roll i vårt val,” säger Kalle Junnikkala, verkställande direktör för Junnikkala Oy.

Vi söker ett företag som vår partner som har kunskapen och förmågan att hantera sågverkets produktlogistik som helhet

Junnikkalas produktionsanläggning i Laanila i Uleåborg blir ett av de modernaste sågverken i Finland. Rauanheimos och KWH Logistics roll som långsiktig logistikpartner för Junnikkala är en viktig del av helheten. I och med att sågverket i Uleåborg inleds kommer Uleåborgs hamns betydelse som centrum för sågade trävaror att öka avsevärt.

Mer miljövänlig teknik

Rauanheimo använder tillsammans med Adolf Lahti den senaste tekniken i sin tjänsteproduktion. Eltruckar kommer att upphandlas till sågverket för att bearbeta produkterna och Mantsinen 200 DER, en hybridkran som huvudsakligen drivs med el, kommer att upphandlas för hamnen. Att minska koldioxidavtrycket och ta hänsyn till miljön i all verksamhet bidrar också till kundernas hållbarhetsmål. Uleåborgs Hamn är med och erbjuder miljövänliga lösningar genom att elektrifiera sågkajen.


Mer information ger:

Junnikkala Oy
Kalle Junnikkala
Verkställande direktör
+358 50 051 4884
kalle.junnikkala@junnikkala.com

Oy M. Rauanheimo Ab
Tero Kosonen
Verkställande direktör
+358 40 862 0292
tero.kosonen@rauanheimo.com