Adolf Lahti ansvarar för virkeshanterigen vid UPM:s farbriker i Jakobstad

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab som hör till Backman-Trummer-koncernen ansvarar från och med årsskiftet för hela massaveds- och flishanteringen vid UPM-Kymmenes fabriker i Jakobstad. Avtalet vanns i hård konkurrens mellan de stora aktörerna inom branschen och omfattar hantering, lagring och matning av massaved, flis och sågspån i fabrikernas processer. Dessutom omfattar det transport av biprodukterna flis, sågspån och bark från Alholmens såg, som verkar i närheten av fabrikerna, samt transport av importflis och massaved från hamnen till fabriken.

Det är frågan om det största enskilda kontraktet i Adolf Lahtis historia, med volymer av betydande storlek. Massaved och flis som hanteras uppgår till fyra miljoner fastkubikmeter och transportmängderna beroende av importvolymerna till cirka en miljon fastkubikmeter. Hantering och transport av så stora volymer ställer höga krav på planeringen av processerna samt utrustningens kapacitet och underhåll. För matning av massaveden vid produktionen har Adolf Lahti i sitt bruk Nordens första eldrivna mobilkran med en arbetsvikt på 100 ton. Som huvudsakliga maskiner i virkesterminalen används virkestruckar med en arbetsvikt på 85 ton och hanteringen av flis utförs med specialutrustad hjullastare på 20 ton. Alla ovan nämnda maskiner arbetar dygnet runt ungefär 355 dagar om året. Transporterna sköts med specialdesignade släpvagnar som kopplas ihop två efter varandra. Den totala massan för en enskild kombination uppgår till närmare 200 ton, längden över 37 meter, bredden 3,4 meter och höjden 5 meter.

Förutom med de toppmoderna och effektiva maskinerna förbereder sig Adolf Lahti på de utmaningar som avtalet medför också genom att förstärka sitt team med nya experter inom transport- och servicebranschen. För virkeshanteringsprocessen anställs ett femtontal kunniga och erfarna personer som skall klara av det höga arbetstempot på ett effektivt och säkert sätt.