Personalnytt

Olli Oksanen är utnämnd till Adolf Lahtis HSEQ-chef från och med 1.8.2023.

Ollis arbetsbeskrivning omfattar uppföljning och rapportering av Adolf Lahtis HSEQ-indikatorer, allmän ledning och utveckling av arbetssäkerhet och kvalitet samt övervakning av genomförandet av överenskomna åtgärder.

Tidigare arbetade han som arbetsledare på Adolf Lahtis kontor i Äänekoski och genomförde framgångsrikt den dagliga säkerhetsledningen.

Ansvar och säkerhet är hörnstenarna i det dagliga arbetet. Jag anser att kompromisslöst säkerhetsarbete och ansvarsfull verksamhet ger företaget ett högkvalitativt och bra rykte ur kundens synvinkel. För min del vill jag investera särskilt i vad vi kan lära av andra och föra dessa metoder i vardagen. Arbetarskydd och kvalitet måste ses som en gemensam angelägenhet inom hela företagsområdet. Säkerhet börjar med mig!