Personalnytt

Jarkko Warteva är utnämnd till arbetsledare vid Adolf Lahtis i Äänekoski. Han börjar i tjänsten 4.9.2023.

Jarkko kommer att fungera som ansvarig förman för Adolf Lahtis dagliga verksamhet inom fabriksintegratet i Äänekoski. I sin nya roll kommer han att fungera som arbetsledare för lastare och integratchaufförer.

I framtiden kommer Nico Raaska att ha det övergripande operativa ansvaret för Äänekoskis tjänsteutbud och fungerar som Jarkkos förman. Olli Oksanen kommer att fortsätta i en ny roll inom företaget, som kommer att meddelas separat.

Jarkko har tidigare arbetat som lastare på Adolf Lahtis i Äänekoski på Metsä Groups bioproduktfabrik.

Lycka till Jarkko med nya uppgifter!