Personalnytt

Kalle Auvinen har utnämnts till servicechef inom Södra Finlands område vid Oy Adolf Lahti Yxpila Ab fr.o.m. 18.1.2021. Till hans ansvarsområde hör att organisera servicefunktionerna samt att fungera som montörernas förman inom Södra Finland. Auvinen har tidigare arbetat bland annat som montör vid Oy Adolf Lahti Yxpila Ab samt som både servicemontör och maskinpark- och servicechef vid Arctic Container Oy. Gratulerar Kalle till din nya position!