Henkilöstöuutisia

Olli Oksanen on nimitetty Adolf Lahden HSEQ-päällikön tehtäviin 1.8.2023 alkaen.

Ollin toimenkuvaan kuuluu Adolf Lahden HSEQ-tunnuslukujen seuranta ja niistä raportointi, työturvallisuuden ja laadun yleinen johtaminen ja kehittäminen sekä sovittujen toimenpiteiden toteuttamisen valvonta.

Aiemmin hän on toiminut Adolf Lahden Äänekosken toimipisteellä työnjohtajana ja toteuttanut päivittäistä turvallisuusjohtamista menestyksekkäästi.

Vastuullisuus ja turvallisuus ovat päivittäisen työntekemisen peruskivi. Oman näkemykseni mukaan tinkimätön turvallisuustyö sekä vastuullinen toiminta tuo yritykselle asiakkaan näkökulmasta laadukkaan ja hyvän maineen. Haluan omalta osaltani panostaa erityisesti siihen mitä voimme oppia muilta ja tuoda näitä käytänteitä mukaan arkeen. Työturvallisuus ja laatu pitää nähdä yhteisenä asiana läpi yrityskentän. Turvallisuus alkaa minusta!