Personalnytt

Skogsbruksingenjör (YH) Pekka Pöllänen har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till försäljningsdirektör för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

Pöllänen är medlem i ledningsgruppen och till hans ansvarsområden hör försäljning och marknadsföring av tjänster samt tillväxten inom nya marknadsområden. Han har över 20 års  erfarenhet av virkesanskaffning och skogsbruk samt tillhörande logistik och dess utveckling. Pöllänen har senast fungerat som resurschef vid UPM Metsä och ansvarat för resursanskaffning vad gäller virkesanskaffning, skogsbruk och virkesplansfunktioner runtom i Finland. Han kommer att vara stationerad i Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s kontor  i Tavastehus.