Personalnytt

Skogsbruksingenjör Antti Ylitalo (33) har utnämnts till projektchef vid Adolf Lahti fr.o.m. 15.8.2016.

Till Anttis uppgifter hör att leda, utveckla och driva maskinentreprenader hos våra kunder samt fungera som operativ säljare av våra tjänster. Han har tidigare varit anställd vid Stora Enso Metsä där han fungerat som skogsexpert för Österbottens anskaffningsregion med ansvar för försäljning av skogstjänster, planering av virkesanskaffning och arbetsledning.