Oy Adolf Lahti Yxpila Ab vastaa Koskisen Oy:n tukkien siirtelystä Järvelässä

Logistiikka-alan moniosaaja Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on viime vuosien aikana laajentanut toimintaansa myös sahoille. Koskisen Oy:n tehdasalueella Järvelässä yritys on toiminut helmikuusta 2019 lähtien, jonne se teki myös merkittävät investoinnit.

KWH Logistics yhtymään kuuluva Adolf Lahti Yxpila toimi pitkään lähinnä Kokkolan seudulla, jossa yrityksen juuret ovat. Vuonna 1927 Adolf Lahti perusti David Eklöfin kanssa laivameklari- ja huolintayhtiö Adolf Lahti & Co:n, josta yrityksen nimi on peräisin. Nykyisen yhtiön toiminta perustuu kuitenkin 1980-luvulla Kokkolassa yhdellä pyöräkuormaajalla aloittaneeseen Kokkolan Lastaus Oy:öön, joka siirtyi Backman-Trummer Oy Ab:n omistukseen vuonna 2009. Viime vuosina yritys on laajentanut toimintaansa ympäri Suomen osana perheomisteiseen KWH-konserniin kuuluvaa KWH Logisticsia.

Tällä hetkellä Adolf Lahti Yxpilalla on toimintaa maanlaajuisesti yli 20 paikkakunnalla ja työkoneita yli 250 kappaletta.

– Viime vuonna meidän liikevaihtomme oli noin 20 miljoonaa euroa ja investoinnit 10 miljoonaa, aluemyyntijohtaja Pekka Pöllä- nen kertoo.

Yrityksen omavaraisuusaste oli 78 prosenttia. 512 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävä KWH Logistics ja koko KWH-yhtymä on antanut hyvän mahdollisuuden Adolf Lahti Yxpilan kasvulle. Yritys palvelee niin mekaanista kuin kemiallista metsäteollisuutta, sekä kaivos- ja kemianteollisuutta asiakkaiden logistisissa tarpeissa, tehden tiivistä yhteistyötä sisaryrityksen M.Rauanheimo Oy:n kanssa.

M.Rauanheimo on merkittävä asiakas Adolf Lahdelle, sillä se operoi pääsääntöisesti Adolf Lahden omistamalla ja kunnossapitämällä kalustolla Oulun, Kokkolan, Vuosaaren, Mussalon, Tornion ja Haminan satamissa satamaoperaattorina.

– Yhteistyössä M.Rauanheimon kanssa pystymme tarjoamaan oikeastaan ainoana toimijana Suomessa kokonaisvaltaisia toimitusketjun operointipaketteja, joka voi alkaa tukin käsittelystä ja päättyä sahatavaraa täynnä olevan kontin nostolla laivaan, Pöllänen sanoo.

Adolf Lahti Yxpilan palveluihin kuuluvat muun muassa tehdaspalvelutyöt ympärivuorokautiseen teollisuuden materiaalinkäsittelyyn ja kuljetukseen, konevuokrauspalvelut suurteollisuudelle ja satamille, bulk-materiaalien satamaoperointi, varastointipalvelut ja operointialueiden kunnossapito.

– Alkuvuodesta teimme sopimuksen UPM:n kanssa pakattujen valmiiden tuotteiden kuljetuspalveluista välillä Rauman tehdas–Rauman satama, joka laajensi monipuolista palvelurepertuaariamme jälleen, Pöllänen toteaa.

Pyöreän puun liikuttelu on toki yritykselle tuttua jo aiemmin, mutta sahat tulivat mukaan vasta vuonna 2016 Kotkamills Oy:n myötä. Viime vuonna Adolf Lahti Yxpila teki merkittävän sopimuksen Koskisen Oy:n kanssa.

– Vastaamme kaikesta Järvelän tehdasalueelle vuosittain saapuvasta noin miljoonan kuutiometrin puutavaran logistiikasta, Pöllänen sanoo. Suurin osa puista tulee kumipyörillä, mutta jonkin verran myös rautateitse, esimerkiksi bioenergiapuuta. Hakkeen ja purun käsittelyn sekä sahatavaran siirron jatkojalostukseen hoitavat alueella kaksi muuta yritystä.

Koskisen Oy:n saha, lastulevytehdas ja vaneritehdas käyttävät yhteensä neljää eri puulajia, joka lisää haastavuutta tukkikentällä toimimiseen. Koskisen Oy:n tuotantolaitokset toimivat hyvin kompaktilla alueella, jossa kaikki tila on hyödynnettävä tehokkaasti. Tehdasalue sijaitsee pohjavesialueella, mikä tuo lisävaatimuksia toimintaan.

– Eräs tärkeimmistä seikoista oli varmistaa se, että toimimme alueella pohjavettä saastuttamatta, Pöllänen toteaa.

Pystyäkseen hoitamaan miljoonan kuutiometrin tukkimäärän tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, päätti Adolf Lahti Yxpila investoida kalustoon mittavasti. Se hankki kerralla kolme uutta konetta Järvelään. Suurin niistä on Volvo L350H, joka on Volvon suurin pyöräkuormaajamalli. Se varusteltiin ABL:n valmistamalla kahdeksan neliömetrin kokonippupihdillä, joka pystyy nimensä mukaisesti ottamaan niin rekasta kuin junavaunusta koko nipun yhdellä kertaa. Samalla pihdit mittaavat purettavan nipun painon, ja tieto siirtyy eteenpäin.

– Järvelään tullut kone oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, Pöllänen sanoo.

Sen lisäksi yritys hankki Järvelään Volvo L180HHL High Liftin neljän neliömetrin kouralla sekä Volvo L220H:n neljän ja puolen neliömetrin kouralla. Viimeksi mainittu hoitaa tukkien siirron sahan syöttöön.

– Investoimme tehokkaimpiin koneisiin, mitä markkinoilta tällä hetkellä saa, Pöllänen toteaa. Koneet maksoivat varusteineen yhteensä 1,6 miljoonaa euroa ja kaikkiaan Adolf Lahti Yxpilan investoinnit Järvelään olivat noin kaksi miljoonaa euroa. Hän sanoo olevansa vakuuttunut siitä, ettei vastaavaa investointia ole suomalaisilla sahoilla tehty. Vaikka kalusto on Järvelässä uutta, on Adolf Lahti Yxpilalla silti olemassa kaikille koneille käytetyt varakoneet, jotka saadaan käyttöön muutamassa minuutissa. Toimintavarmuus on yksi yrityksen tärkeimmistä periaatteista, mistä ei tingitä. Töiden teko ei saa pysähtyä kalustorikon vuoksi. Tehdasalueen reunalle yritys rakensi myös huoltohallin korjaustöitä varten.

Yritys työllistää Koskisen Oy:n tontilla 10 henkilöä, jotka saavat Pölläseltä kehuja.

– Koneinvestoinnit ovat ehdottoman tärkeitä, mutta silti henkilöstö on tärkein. Tehokas konekin on huonon kuskin käsissä hyödytön, hän sanoo.

Uusia kuljettajia yritys palkkaa tasaisin väliajoin, mutta mukana on myös jopa 30 vuotta alalla olleita konkareita. Uudet kuljettajat koulutetaan asteittain vaativampiin hommiin siten, että lopulta he hallitsevat koko kaluston. Adolf Lahti Yxpila toimii tällä hetkellä Järvelässä kolmessa vuorossa maanantaista perjantaihin, mutta viikonlopputöitäkin joudutaan joskus tekemään.

Pöllänen kertoo puolentoista vuoden sujuneen mallikkaasti Järvelässä, ja hän on tyytyväinen Koskisen Oy:n toimintatapoihin, joista toiminnan kehittäminen ja vaatimustaso ovat tärkeässä roolissa.

– Yhteistyö on sujunut mutkattomasti, hän sanoo ja kehuu ennen kaikkea tukkien vastaanoton henkilökunnan vaativaa, mutta rentoa otetta. Toisaalta Adolf Lahti Yxpilan satsaus Järvelään kertoo siitä sitoutumisen tasosta, millä yritys on ottanut haasteen vastaan.

Koskitukki Oy:n operaatioesimies Jarkko Nummelin työskentelee tukkien vastaanotossa, ja hänen toimistonsa sijaitsee toiminnan ytimessä eli tukkilajittelulinjan vieressä. Hänellä on pelkää hyvää sanottavaa Adolf Lahti Yxpilan toiminnasta.

– Kaikki on toiminut juuri niin kuin pitääkin. Toki kaikissa töissä tulee vastaan haasteita, mutta ne on saatu ratkaistua jouhevasti, hän sanoo. Tukkien lajittelussa Koskisen Oy:llä tehtiin tänä kesänä muutos, kun kaikki tehtaiden käyttämät tukit menevät lajittelijan läpi.

Koskisen Oy:n suunnittelema 40 miljoonan euron sahainvestointi tulisi toteutuessaan lisäämään myös pyöreän puun kuljettelua tehdasalueilla, mikä käy myös Adolf Lahti Yxpilalle.

– Kaikki tehdään, mitä asiakkaan kanssa sovitaan, Pöllänen päättää.

Lähde: Petri Puttonen, Puumies 6.2020