Henkilöstöuutisia

Nico Raaska on nimetty 1.12.2022 alkaen operatiiviseksi päälliköksi Metsä Fibren biotuotetehdas Äänekosken integraattikuljetukset ja varastointi, UPM Rauma & Raumacell, UPM Savonlinna ja Pohjanmaan raakapuun lastausterminaaleille. Hän on työskennellyt Adolf Lahdella vuodesta 2017.

Metsä Fibre Äänekoski biotuotetehtaan lastaus operointi on edelleen Olli Oksasen vastuulla kuten aiemminkin.

Sami Haataja on aloittanut 1.11.2022 työnjohtajana Kainuun raakapuun lastausterminaaleissa. Samin lähin esimies on Pekka Pöllänen.


Nico Raaska, Operatiivinen päällikkö

 


Sami Haataja, Työnjohtaja