Henkilöstöuutisia

Metsätalousinsinööri (MTI), Mika Lepänjuuri on valittu Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n uudeksi aluejohtajaksi 15.06.2021 alkaen, Matti Alasen siirtyessä uusiin haasteisiin. Mikan toimialueena on Keski- ja Itä-Suomi.

Mika Lepänjuuri on viimeisimpänä työskennellyt vuodesta 2018 alkaen Oy M.Rauanheimo Ab:n palveluksessa transitojohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt UPM Oy:n, Metsäliitto Osuuskunnan sekä Aranna Oy:n palveluksessa logistiikan ja puunhankinnan eri tehtävissä. Uuden tehtävän myötä Mika Lepänjuuresta tulee myös Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n johtoryhmän jäsen.