Personalnytt

Skogsbruksingenjör, Mika Lepänjuuri har valts till Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s nya regiondirektör fr.o.m. 15.06.2021 då Matti Alanen tar sig an nya utmaningar. Mikas ansvarsområden blir Mellersta och Östra Finland.

Mika Lepänjuuri har senast arbetat vid Oy M. Rauanheimo Ab som transitochef sedan 2018. Tidigare har han arbetat för UPM Oy, Metsä Group samt Aranna Oy med olika uppgifter inom logistik och virkesanskaffning.

I och med den nya positionen blir Mika Lepänjuuri även medlem i Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s ledningsgrupp.