Adolf Lahti laajentaa toimintaansa ja investoi merkittävästi Kokkolan Suurteollisuusalueella

Adolf Lahti on solminut monivuotisen sopimuksen Kokkolan Suurteollisuusalueella toteutettavasta logistisesta ratkaisusta, joka pitää sisällään varastorakennuksen rakentamisen, asiakkaan valmistamien tuotteiden ja tuotannon tarveaineiden varastoinnin, varastointiin liittyvät logistiikkapalvelut, sekä tuotteiden käsittelyn lisäarvopalvelut.

Palvelukonsepti on suunniteltu yhdessä asiakkaan edustajien kanssa vastaamaan tehtaan tuotannon ja toimitusketjun tarpeita. Kokonaisuuden suunnittelussa on myös huomioitu joustava mahdollisuus toiminnan laajentamiseen, sekä uusien palvelumuotojen käyttöönottoon nopealla aikataululla.

Rakennettavan varaston visuaalisen suunnittelun lähtökohtana on käytetty Adolf Lahden Fosfaatintiellä sijaitsevaa korjaamorakennusta. Varasto tulee sijaitsemaan korjaamomme välittömässä läheisyydessä, entisellä Suomen Petroolin tontilla. Visuaalisella suunnittelulla, sekä sijainnilla on haluttu myös korostaa Adolf Lahden, sekä muiden alueella toimivien sisaryritystemme tunnettavuutta Kokkolassa. Rakennettava varasto on operatiivisessa kunnossa kesäkuussa 2021.

Nyt allekirjoitettu sopimus on merkittävä osa Adolf Lahden Kokkolan toimintojen kehittämistä ja vahvistaa asemaamme Kokkolan Suurteollisuusalueen logistiikkapalveluiden tuottajana. Palvelukonseptina uskomme ratkaisumme kiinnostavan myös muita Kokkolan Suurteollisuusalueen toimijoita. Tarkoituksenamme on vapauttaa asiakkaidemme resursseja heidän ydinosaamiseensa varmistamiseen. Varastoinnin, sekä lisäarvopalveluiden siirtäminen laadukkaasti varusteltuun varastorakennukseen vapauttaa asiakkaidemme tiloja tuotannolliseen käyttöön. Muutoksen yhteydessä voidaan toteuttaa uusien toimintamallien käyttöönottoja, jotka muuten olisivat haastavia toteuttaa tuotantotilojen yhteydessä.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on moderni konealan ammattilainen, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, asiakaskohtaisesti kohdennettuja logistiikka- ja konepalveluratkaisuja kemianteollisuudelle, metsäteollisuudelle, kaivosalalle ja kaupalle. Vuonna 2020 toimimme yli 15 toimipisteessä eri puolella Suomea.

Toimimme osana kansainvälistä KWH-konsernia. Yhdistämme konsernimme satamaoperaattoreiden kanssa meri- ja maakuljetukset sekä tehdas- ja kaivospalvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka edistää asiakkaidemme liiketoimintaa ja kannattavuutta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Joakim Laxåback, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, p. 050 387 3303

Projektipäällikkö Antti Ylitalo, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, p. 040 358 0648