Vähäpäästöisen ja energiaa säästävän konekaluston ratkaisut tiiviissä seurannassa

Adolf Lahden asiakaskunta on entistä sitoutuneempi omien prosessiensa suureen energiatehokkuuteen, sekä vähentämään niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä moninaisin keinoin ja teknologioin.

Tätä kehityssuuntaa halutaan seurata ja toteuttaa myös Adolf Lahden asiakkailleen tarjoamissa logistiikkaratkaisuissa. Raskaiden materiaalien käsittely – usein varsin vaativissa olosuhteissa – asettaa kuitenkin riman varsin korkealle teknisten ja taloudellisten vaatimusten näkökulmasta etenkin mobiilissa kalustossa.

Teknisen kehityksen muutosvauhti kiihtyy ja haluamme olla vahvasti eturintamassa mukana löytämässä alan parhaita ratkaisuja.