Verkställande direktörens julhälsning

 

Kära kunder, personal och samarbetspartners,

År 2022 går mot sitt slut, det gångna året har varit mycket händelserikt och har visat oss både framgångar och utmaningar. Det senaste året med kriget i Ukraina har varit föränderligt och utmanande år för oss, men lyckligtvis, när en dörr stängs, har den andra dörren snart öppnats. Sommaren 2022 var vi på grund av kriget och sanktionerna tyvärr varit tvungna att anpassa vår verksamhet på vissa platser, då varuflödet var utarmat på grund av sanktionerna. Men på motsvarande sätt har vi också startat nya verksamheter i betydligt snabb takt enligt kundernas önskemål. Särskilt tack till våra kunder för ert förtroende för våra tjänster!

Också den förändrade politiska situationen i världen ger oss nya möjligheter, varuflödet har förändrats och en bra indikation på detta är till exempel driften av västerländskt importerat virke för skogsindustrin i sydöstra Finland, som inleddes i samarbete med Rauanheimo i Mussalo. Inhemska laststationer för rundvirke har också upplevt en mycket hektisk period mot slutet av 2022. Under innevarande år har vi också stärkt vår marknadsposition, vilket framgår av de många nya och utökade avtalsansvarsområdena med våra kunder. Våra tjänster är betrodda och vår expertis värderas, all vår personal kan vara stolta över vad de gör. Vi är tacksamma över att utveckla vår verksamhet med er.

Det nya året 2023 kommer att ge oss betydande nya ansvarsområden. Den första januari börjar vi producera råvirkeslastningstjänster för skogsindustrin i Kajanaland och Norra Österbotten på sju olika järnvägsstationer. När Saimen börjar befrias från isen i april, börjar vi ansvara för förädlingen av råvaran till UPM Pellos plywoodfabrik i Ristiina, södra Savolax. Under 2022 har vi också stärkt vår position vid UPM Jakobstads massafabrik och Koskisen Oy:s sågverk i Järvelä genom ett förnyat avtal.

Under 2023 kommer vi även att rapportera om våra andra nya kunder, vi utvecklas ständigt och strävar efter att öka vår kompetens efter kundens behov med ett ”känsligt öra”. I år delade vi ut totalt 130 julklappar till vår personal, så jag vet redan att lova att julen 2023 kommer dessa gåvopaket att delas ut till nästan 170 av våra orter runt om i Finland. Vår kompetenta, motiverade och ansvarsfulla personal är vår viktigaste resurs. Våra marknadsutsikter är ljusa och därför rekryterar vi ständigt nya experter inom vårt verksamhetsområde. Under det kommande året 2023 siktar vi på en omsättning på mer än 30 miljoner och för detta verkar vi ha goda förutsättningar. Vi går in i det nya året med ett positivt och självsäkert sinne!

 

Jag önskar er alla God Jul och Ett Gott Nytt År 2023!

 

Tammerfors 23.12.2022

 

Pekka Pöllänen
Verkställande direktör
Oy Adolf Lahti Yxpila Ab