Personalnytt

Sebastian Mäkelä börjar som Adolf Lahtis operativa chef med ansvar för verksamheten i Jakobstad. Han börjar i tjänsten 1.4.2023.

Sebastian har en lång arbetshistoria som chaufför och förman på UPM Jakobstads fabriker vid Adolf Lahtis. De senaste åren har han arbetat för familjens taxibolag.

Lycka till Sebastian i de nya utmaningarna och välkommen tillbaka till Adolf Lahti!