Key Account Manager till Adolf Lahti

Janne Kuorikoski är utnämnd till Adolf Lahtis Key Account Manager. Han börjar i tjänsten 11.4.23

Janne har omfattande och långvarig erfarenhet från olika lednings- och utvecklingspositioner inom industrin, t.ex. på Accon Suomi Oy och Componenta Pietarsaari Oy.

Janne kommer att jobba bland annat som kontaktperson för Rauanheimo och Adolf Lahtis maskinservice. Janne tar även plats i Adolf Lahtis ledningsgrupp.

Lycka till med nya uppgifter och välkommen till Adolf Lahti!