Förbättringar i hanteringsrutinerna av laster vid Koverhar hamn

Hamnoperatör Oy Adolf Lahti Yxpila Ab vid Koverhar hamn i Hangö har förbättrat sina hanteringsrutiner för återvinningsmetall och antracit för att förhindra besvär av damm och spridning av skräp.
I början av sommaren, 23.5.2021 och 9.6.2021 lastades återvinningsmetall på ett fraktfartyg i Koverhar hamn samtidigt som det under lastningen rådde stark vind i hamnen. På grund av den starka vinden spred sig en liten mängd lätt och flytande material, som fanns bland metallen, ut i omgivningen.
När vi upptäckt olyckan, städade vi upp material som spridits i omgivningen. Under tre tillfällen gick vi även runt på Lappvikens strand för att kontrollera att material inte spridit sig dit. Vi hittade inte något skräp på stranden som hade ursprung från lastningen av återvinningsmetall. Under den gångna sommaren har vi varje vecka till fots kontrollerat strandsektionen mellan Koverhar och Lappvik. Den senaste kontrollen utfördes 16.8.2021 och något skräp med ursprung från Koverhar har inte hittats i området.
Vi har i samarbete med Hangö hamn förbättrat våra förvarings- och lastningsrutiner för att material inte längre skall spridas ut i omgivningen. Under sommaren har vi förbättrat vallarna och skyddsinhägnaderna runt högen av återvinningsmetall. För tillfället har mottagningen av återvinningsmetall i Koverhar hamn avbrutits, tills man under de kommande dagarna byggt en ännu bättre skyddsinhägnad runt högen. Vi strävar även till att högen av återvinningsmetall inte skall bli så hög att vinden tar tag i lätt material från högen. Vi lastar heller inte längre återvinningsmetall under hård vind. Vid lastning av återvinningsmetallen lägger vi även ut ett flytande skyddsrep runt fartyget. På det här sättet lyckas vi lättare städa upp eventuellt flytande material som faller i hamnbassängen.
I hamnen hanterar vi även antracit, som används till råvara inom stålindustrin, och vars specifika kvaliteter orsakar damm vid torra och blåsiga väderförhållanden. För att minska på olägenheterna av dammet, har vi skaffat mera bevattningsutrustning och ökat på bevattningen av körrutter och tomma tågvagnar vid lossningsskedet. Vid blåsigt och torrt väder är bevattningen kontinuerlig. Vi har även satt gränser för vind vid sållning och lastning av antracit och kommit överens med vår kund om att åtgärder för att binda finstoff utförs redan vid gruvan.
Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är ett logistikföretag som erbjuder logistik- och maskinservicelösningar till skogsindustrin, gruvindustrin, kemiska industrin och handeln. I Koverhar hamn fungerar Adolf Lahti som hamnoperatör och bland annat lastar olika typer av material från tåg till fraktfartyg åt sina kunder. Verksamheten grundar sig på det till Hangö hamn beviljade miljötillståndet för Koverhar hamn. Adolf Lahti har investerat 8 miljoner euro i driften av Koverhar under de två senaste åren. Utvecklingen av verksamheten fortsätter och görs i samarbete med Hangö hamn. I Hangö hamn finns fungerande trafikförbindelser och goda möjligheter till att utveckla hållbara logistiska tjänster både för inhemska och utländska kunder i enlighet med Hangö hamns utvecklingsplan.
Representanter för medierna är välkomna att bekanta sig med Koverhars och Adolf Lahtis verksamhet. Ytterligare information ges av:

Pekka Pöllänen                                                     Anders Ahlvik
Verkställande direktör                                          Verkställande direktör
Oy Adolf Lahti Yxpila Ab                                       Hangö Hamn Ab
Telefon 0400-701839                                           Telefon 050-5116323

 

Pressmeddelande, 18.08.2021