Backman Trummer Group
Name: Matti Alanen
Title: Kehitysjohtaja
Phone: +358 50 089 6538
Email: firstname.lastname@adolflahti.fi
Oy Adolf Lahti Yxpila Ab is part of the Backman-Trummer Group