Backman-Trummer Group

Adolf Lahti

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en modern aktör inom maskineribranschen, som erbjuder mångsidiga industritjänster inom Karleby och Jakobstads ekonomi- och industriregion. Vi utför mindre såväl som större uppdrag med precision och utgående från kundens krav.

Vi är en del av den internationella KWH-koncernen. Tillsammans med Oy M. Rauanheimo Ab sammanlänkar vi sjö- och landsvägsfrakter och fabriks- och gruvindustritjänster till en fungerande helhet som ökar lönsamheten för våra kunders verksamhet.


Nyheter

04.03.2016 Arbetsplatsannons

Vi söker en försäljningsinriktad Projektchef

Läs mera

04.08.2015 Adolf Lahti Yxpila inleder virkeshantering i Kotka och Varkaus

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab inleder hantering av rundvirke och timmer vid Stora Ensos fabrik i Varkaus och Kotkamills i Kotka. Samarbetsavtal om hanteringstjänsterna undertecknades tidigare under våren och sommaren. Enligt planerna ska verksamheten komma igång i 1.1.2016.

Läs mera


Adolf Lahti ansvarar för virkeshanteringen vid UPM:s farbriker i Jakobstad

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab som hör till Backman-Trummer-koncernen ansvarar från och med årsskiftet för hela massaveds- och flishanteringen vid UPM-Kymmenes fabriker i Jakobstad. Avtalet vanns i hård konkurrens mellan de stora aktörerna inom branschen och omfattar hantering, lagring och matning av massaved, flis och sågspån i fabrikernas processer. Dessutom omfattar det transport av biprodukterna flis, sågspån och bark från Alholmens såg, som verkar i närheten av fabrikerna, samt transport av importflis och massaved från hamnen till fabriken.

Läs mera